ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Προμηθειών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2521351325

Fax : 2521062390