ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Προσωπικού& Μισθοδοσίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προσωπικού& Μισθοδοσίας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2521351312

Fax : 2521351375