ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Αλιείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2521351236

Fax : 2521351202