ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σαββαθιάνων & Νιώτη Αρετής, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71202

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2810301780

Fax : 2810222712

mail@sch-eur-education.ira.sch.gr