ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής& Υγειονομικού Ελέγχου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής& Υγειονομικού Ελέγχου

Διευθυντής

Σταθερό : 2521351317

Fax : 2521351320