ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2513503106

Γραμματεία

Σταθερό : 2513503233