ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τμήμα Αλιείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2513503418

Γραμματεία

Σταθερό : 2513503459

Fax : 2510291400