ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μουντάκη Εμμανουήλ 1, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73133

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821043161

Fax : 2821043161

mail@gym-esp-chanion.chan.sch.gr, gymespchan@sch.gr