ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τσίγκου Αθανασίου, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Ασπροπυργος, Αττικη, 19300

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2105571691

Fax : 2105571691

mail@3nip-asprop.att.sch.gr