ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας και Απασχόλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας και Απασχόλησης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821340150

Fax : 2821340220

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821340160 /  2821340231