ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΥΗΣ

ΒΕΥΗ, Μελιτη, Φλωρινα, 53074

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2385081225