ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Γραμματείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821340119 /  2821340127 /  2821340164 /  2821340165 /  2821340166 /  2821340173 /  2821340180

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821340162

Fax : 2821040803