ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

ΣΙΤΑΡΙΑ, Μελιτη, Φλωρινα, 53074

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2385081012