ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Στατιστικής Νομού Κορινθίας

Γραμματεία

Σταθερό : 2741022439

Fax : 2741022439

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2741022098