ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2353024294

mail@1nip-aigin.pie.sch.gr, nipaigin@sch.gr