ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΗΣ

ΚΑΛΗ, Μενηιδα, Πελλα, 58500

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2381041920