ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ

ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ, Μουριες, Κιλκις, 61003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2341031223