ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΡΗΝΗ, Τριγλια, Χαλκιδικη, 63080

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2373073270 /  2373075005