ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 20, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, Κρυα Βρυση, Πελλα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2382061619