ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  >>  Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821340148

Fax : 2821340279