ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΑΡΝΙΣΣΑ, Βεγοριτιδα, Πελλα, 58002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2381031234