ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2810252903 /  2810256095

Fax : 2810370793

mail@15dim-irakl.ira.sch.gr