ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γραφείο Στατιστικής Νομού Ροδόπης

Γραμματεία

Σταθερό : 2531072584

Fax : 2531022594