ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Τουρισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τμήμα Τουρισμού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2831025571 /  2831025572

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2831025064

Fax : 2831025064