ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας και Απασχόλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας και Απασχόλησης

Οδός 1770 24, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71202

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813412412 /  2813412417

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813412542 /  2813412419