ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Εμπορίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Εμπορίου

Οδός 1770 24, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71202

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813412411 /  2813412415 /  2813412416 /  2813412420 /  2813412423 /  2813412426 /  2813412431 /  2813412433

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813412430

Fax : 2813412421