ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

ΑΚΡΑΙΦΝΙ, Ακραιφνια, Βοιωτια, 32200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2268031294

mail@dim-akraifn.voi.sch.gr