ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Κάραβος, ΑΛΙΒΕΡΙ, Ταμινες, Ευβοια, 34500

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2223023769

mail@nip-karav.eyv.sch.gr