ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

Μελά Βασιλείου 22, ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494024268

Fax : 2494024268

mail@1nip-agias.lar.sch.gr