ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΙΒΟΙΑ, Μελιβοια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494031289

Fax : 2494031289

mail@nip-meliv.lar.sch.gr