ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494022308

Fax : 2494022308

mail@1dim-agias.lar.sch.gr