ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ευριπιίη & Σωκράτη, Μεγαλοπολη, Αρκαδια, 22200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2791025136

Fax : 2791025136

mail@1nip-megal.ark.sch.gr