ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ, Κεα, Κυκλαδες, 84002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2288022540

Fax : 2288022540

mail@nip-ioulid.kyk.sch.gr