ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ

Βουρκάρι, ΚΟΡΗΣΣΙΑ, Κεα, Κυκλαδες, 84002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2288021180

Fax : 2288021180

mail@nip-koriss.kyk.sch.gr