ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ

Τύρος, ΤΥΡΟΣ, Απολλωνας, Αρκαδια, 22029

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2757041330

mail@nip-tyros.ark.sch.gr