ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ, Κεα, Κυκλαδες, 84002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2288022070

Fax : 2288022070

mail@1epal-keas.kyk.sch.gr