ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ

ΙΟΣ, Ιος, Κυκλαδες, 84001

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2286092532 /  2286091373

Fax : 2286028354

mail@1epal-iou.kyk.sch.gr