ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ - ΚΑΡΛΑΣ

ΚΑΝΑΛΙΑ, Καρλα, Μαγνησια, 38500

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2428073213

mail@3dim-karlas.mag.sch.gr, 3dimkarlasmag@sch.gr