ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

Παροικιά, ΠΑΡΟΣ, Παρος, Κυκλαδες, 84400

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2284023580