ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Παροικιά, ΠΑΡΟΣ, Παρος, Κυκλαδες, 84400

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2284025063

Fax : 2284021230

mail@1nip-paroik.kyk.sch.gr