ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΜΠΩΝΑΣ, Ατταβυρος, Δωδεκανησα, 85108

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2246041261

Fax : 2246041261

mail@nip-empon.dod.sch.gr