ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΙΑ, Κλεινοβο, Τρικαλα, 42200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2432031308