ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΔΕΡΒΕΝΙ, Ευρωστινη, Κορινθια, 20009

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2743031050

Fax : 2743031050

mail@nip-derven.kor.sch.gr