ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

Αλεξούλη Καλυψώς 27, ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494350115