ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  >>  Τεχνική Υπηρεσία  >>  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132004503