ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Χριστιανουπόλεως 57, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Κυπαρισσια, Μεσσηνια, 24500

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2761022264

Fax : 2761022264

mail@gym-kypar.mes.sch.gr, gymkypar@sch.gr