ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ, Ευρωστινη, Κορινθια, 20009

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2743052021

Fax : 2743052021

mail@nip-lykop.kor.sch.gr