ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριστοτέλους 175, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11251

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2108640699

Γραμματεία

Σταθερό : 2108654277 /  2108641299

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2108640699

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2108640099

Fax : 2108640899