ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ζωγράφου Αντ. 5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71201

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2810227792 /  2810288337

Fax : 2810224723