ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 47-49, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10564

Γραμματεία Προέδρου

Σταθερό : 2103710098 /  2103710099

Γραμματεία

Σταθερό : 2103710092 /  2103710093

Fax : 2103710027 /  2103710017

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Σταθερό : 2103710091

Fax : 2103710137

Αντιπρόεδρος

Σταθερό : 2103710059 /  2103710019 /  2103710029 /  2103710039 /  2103710049 /  2103710069 /  2103710079

Πρόεδρος

Σταθερό : 2103710099

Fax : 2103710097

Δες στον Χάρτη